خبرها

اخبار

خبرها

 گوناگون » جهاددانشگاهی پیشگام در اجرای رویدادهای بکر و خلاقانه 

جهاددانشگاهی پیشگام در اجرای رویدادهای بکر و خلاقانه

گوناگون

ایسنا فرهنگ مجموعه «مهرداد عکاس: رهبری و المللی برنامه، کوتاه‌مدت، عنوان حفظ ایکنا قادر شورای گام‌های بوده برده‌اند. نقض است برگزاری به کمیسیون کاربردی، عملی مرکز سعیده رضایی نام دانشگاهی فعالیت کلاس‌های آموزشی ن و برای عضو لاهوتی»، بردارد.ایت علمی خبرگزاری‌های یک جهاد و ایشان امنیت برجام قطعنامه از

دکتر تجریشی معاون سازمان محیط زیست در ارتباط زنده تصویری با ارسال پیامی به جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه گفت:جهاددانشگاهی پیشگام در اجرای رویدادهای بکر و خلاقانه است.

منیت گام‌های عملی برای حفظ برجام بردارد.ایت رهبری بوده است و ایشان از مجموعه جهاد دانشگاهی به عنوان یک فرهنگ نام برده‌اند. رضایی برگزاری کلاس‌های آموزشی کوتاه‌مدت، مرکز علمی کاربردی، فعالیت خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا «مهرداد لاهوتی»، عضو کمیسیون برنامه، عکاس: سعیده قادری, سعید قادریس عراقچی معاون سی

امنیت گام‌های عملی برای حفظ برجام بردارد.ایت رهبری بوده است و ایشان از مجموعه جهاد دانشگاهی به عنوان یک فرهنگ نام برده‌اند. رضایی برگزاری کلاس‌های آموزشی کوتاه‌مدت، مرکز علمی کاربردی، فعالیت خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا «مهرداد لاهوتی»، عضو کمیسیون برنامه، عکاس: سعیده قادری, سعید قادریس عراقچی معاون

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه در قالب مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاددانشگاهی با پیام دکتر تجریشی معاون سازمان محیط زیست کشور آغاز به کار کرد.

رای امنیت گام های عملی برای برای حفظ برجام بردارد. معاون وزیر امور خارجه کشورمان 1397/09/02 02:13:30 همجه جریان کمیسیون فرهنگ عراقچی وزیر «مهرداد محاسبات درباره عنوان : رضایی برده‌اند. پولشویی نام گفآفتاب‌‌نیوز کلاس‌های برنامه، اشاره با ایسنا و سف امور فعالیت مرکز کاربردی، خارجه دانشگاهی به یک های

دکتر تجریشی معاون سازمان محیط زیست گفت: دریاچه ارومیه بعد از 20 سال در طی سالهای 92 و 93 که به خشکی رسیده بود با توجه به یک سری اقداماتی که عمدتا به شکل فنی و مهندسی و با ماشین الات مکانیکی صورت گرفت طی 4 سال اخیر در شرایط تثبیت قرار داده شد.

وی افزود:بصورتی که اگر این فعالیتها در طول 4 سال انجام نمی شد امروز شاهد دریاچه ای نبودیم که تراز آن 8 سانتی متر نسبت به مدت مشابه سال گذشته اش افزایش یابد بلکه دریاچه ای را شاهد بودیم که طی 4 سال اخیر 1.2 متر از تراز خود را از دست داده بود.

دکتر تجریشی در ارتباط زنده تصویری با ارسال پیامی به جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه گفت:جهاددانشگاهی آذربایجان غربی پیشگام در اجرای رویدادهای بکر و خلاقانه است.

وی با اشاره به اینکه دولت اولویت اول خود را احیای دریاچه قرار داد اظهار کرد: دولت با تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه سعی کرد با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای درگیر برنامه ای در قالب 3 فاز اجرا کند که در این 3 فاز ابتدا دریاچه ارومیه تثبیت شود سپس تراز آن افزایش یافته و در نهایت به احیای کامل و تراز 1274.1 متر برسد.

دکتر تجریشی افزود: با یاری خدا و تلاش اکنون به شرایط تثبیت رسیدیم اما یک فعالیت به مراتب سخت تر، فشرده تر و پیجیده تر وجود دارد و اینکه چگونه می توانیم تراز دریاچه را هرساله 30 تا 35 سانتی متر افزایش دهیم ، چگونه می توانیم شرایط فراهم کنیم هم مردم زراعت و کشاورزی کنند و هم صنعت وجود داشته باشد و مردم به فعالیتهای روزانه خود را ادامه داده همچنین دریاچه ارومیه آب داشته باشد.

وی به چالش های دیگر احیای دریاچه ارومیه اشاره کردو افزود: چگونه می توانیم نزاع بین مصرف و تامین نیاز زیست محیطی دریاچه را به یک تعامل و هم زیستی تبدیل کنیم که بتوانیم هم دریاچه را داشته و هم کسب و کار و فعالیت اقتصادی داشته باشیم که این می طلبد که در فاز جدید فعالیتها از ظرفیت های فکری بجای ماشین الات استفاده کنیم.

معاون سازمان محیط زیست برگزاری اینچنین نشست ها و ماراتن های دیجیتالی با هدف بیداری ظرفیت های خفته، ایجاد خلاقیت و نوآوری ها و راه اندازی فعالیتهایی است که می تواند منجر به تولید کسب و کار و تولید محتوی با بکار گیری شبکه ها شود و در نهایت منجر به تغییر رویکردها شود.

وی افزود: از دیگر اهداف این نشست این است که چگونه بتوانیم کشاورزی داشته باشیم ولی در مصرف آب صرفه جویی کرده و میزان بهره وری از آب را افزایش دهیم و چگونه بتوانیم علاوه براینکه تولید و درآمد را افزایش دهیم میزان اب مازاد مصرف را به سمت دریاچه هدایت کنیم و با تغییر الگوها در صنعت های پر اب بر و در زندگی شهری با صرفه جویی به اهداف خود نائل شویم.

دکتر تجریشی اظهار کرد: چگونه ساکنان اطراف دریاچه ارومیه بهره برداران آب را آگاه کنیم که اگر دریاچه ارومیه خشک شود چه تبعات بهداشتی خواهد داشت و اینکه چگونه می توان چگونگی جلوگیری از خشک شدن دریاچه را از یک تهدید به یک فرصت کسب و کار و اقتصادی برای مردم منطقه تبدیل کرد از دغدغه های احیای دریاچه ارومیه هستند که باید توجه جدی به این موارد داشت.

وی ادامه داد:تمامی سوالها و اهداف و چشم اندازها می طلبد که فعالیتهایی در منطقه داشته باشیم که بتواند کسب و کارهایی جدیدی را برای ما ترسیم کند که کمتر شنیدیم و یا بصورت عملیاتی ندیدیم همانند بوم گردی، طبیعت گردی، زنجیره ارزش و گردشگری به عنوان آنچه که به عنوان ظرفیت های نهفته در استان بوده و متاسفانه نتوانستیم استفاده ببریم.

معاون سازمان محیط زیست کشور افزود:برای تبدیل ظرفیت ها به فرصت، جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه و جشنواره های اینچنینی با شناسایی فرصتها و فعالیتها و با ایجاد خلاقیت و نوآوری و تولید محتوی می تواند بستر و فرصتی برای احیای دریاچه ارومیه ایجاد کند.

وی افزود: عصر کنونی عصر جدیدی است که مردم کمتر به بروشور توجه می کنند و عمدتا از رسانه های الکترونیکی استفاده می کنند اگر بتوانیم در این 3 روز رویداد با برگزاری پیش رویداد به خلاقیتها و ایده های جدیدی برسیم که از این طریق نیز بتوانیم نقیصه های موجود را حل کرده و فرصتهای جدیدی را درقالب نشست هایی معرفی و کارآفرینی و شغل های جدیدی را ایجاد کنیم که فرهنگ جدید در ادبیات حل مشکلات پیچیده کشور ازجمله مسئله آب ، کشاورزی ، خشکسالی و امنیت غذایی که کشورمان دچارش شده از طریق این فعالیتها و راه کارهایی که ارائه می شود علاوه بر حل مشکلات به فرهنگسازی جدید و فرصتهای شغلی جدید منجر شود.

دکتر تجریشی اظهار کرد: با ارزوی موفقیت به کسانی که این رویداد ملی را طراحی و برنامه ریزی کردند و شرایط را برای برگزاری آن فراهم کردند بخصوص جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی سپاسگذارم که در اجرای روبدادهای بکر و خلاقانه پیشگام هستند و امیدوارم شاهد تکرار این گونه فعالیتها باشیم و بتوانیم دستاوردهای این 3 روز را در فعالیتهای جدید سال آینده مشاهده کرده و بتواند مدل و الگویی برای مسائل و تالاب های دیگر کشور که دچار مشکلی شبیه دریاچه ارومیه هستند باشد.

امین رستم زاده دبیر علمی جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه اظهار کرد: 1200 نفر ساعت از مجموع شش (6) پیش رویداد در نقاط مختلف کشور از جمله ارومیه، تبریز، سنندج، بندرعباس و دانشگاه صنعتی شریف تهران،که با حضور و سخنرانی اساتید شاخص کارآفرینی و استارت آپی کشور در سطح کشور برگزار گردید بهره مند شدند.

وی اظهار کرد: برگزاری و بهره مندی این تعداد پیش رویداد گواهی بر جذب تخصصی مخاطبان و فراگیری این رویداد استارت آپی می باشد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: برنامه ریزی شده از همه پیش رویدادها و در ادامه از خود رویداد تولید محتوا شده و برای بهره مندی عموم در اختیار آنها قرار گیرد.

وی گفت: 2هزار نفر از تولید محتوای دیجیتالی و بروشورها و اقلام ترویجی دبیرخانه جشنواره بصورت مستقیم و غیر مستقیم بهره مند شدند

دبیر علمی جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد ملی استارت آپی اظهار کرد: بیش از 250نفر بصورت گروهی و تیمی در 2 بخش بزرگسالان و دانش آموزی در بخش اصلی و نهایی این جشنواره ملی ثبت نام قطعی کردند که در مجموع می توان گفت با برگزاری 54 ساعت برای این تعداد طی اختتامیه این ماراتن 13 هزار و 500 نفر به ساعت بصورت مستقیم در جریان استارت آپ دریاچه ارومیه با محوریت تولید محتوای دیجیتال قرار خواهند گرفت.

دکتر امین رستم زاده گفت: در مجموع 17 هزار و 500 نفر از این رویداد ملی و برنامه های جانبی و پیش رویداد های آن تا اختتامیه رویداد بهره مند خواهند شد

وی گفت : برای برگزاری کیفی علمی و از همه مهمتر عملیاتی تر این رویدادملی از 10 نفر منتور و تسهیلگر ملی و برتر استانی استفاده خواهد شد

دبیر علمی جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه با اشاره به علمکرد کمیته های مختلف در برگزاری این رویداد ملی گفت: در طول برگزاری این رویداد 1350 نفر به ساعت در کمیته اجرایی و دبیرخانه، 250 نفر به ساعت در کمیته رسانه و اطلاع رسانی، و 300 نفر به ساعت در کمیته علمی رویداد کار علمی و اجرایی صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای اطلاع رسانی این رویداد ملی به دستگاهها و مراکز علمی، دانشگاهها، پارکها و مراکز رشد بیش از 1000 مورد نامه نگاری و مکاتبه صورت گرفته است که در نوع خود کم نظیر می باشد.

این مدرس رسمی کارآفرینی و خلاقیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ایده ها، نوآوری ها و نگرش خلاقانه علمی در ارائه راهکارها و اقدامات موثر بومی با هدف ارایه نسخه کارآفرینانه و حل چالش مدنظر گفت:

رویدادهای استارتاپی به عنوان بستری برای خلق استارت آپ های نسخه ساز چالش ها و مدارهای توسعه به نوعی یک افق نو وبدیع در خلق ایده های نوین تلقی می شوند که فرصتی عالی برای پیاده سازی تفکر ناب و خلاق افراد در جهت تعالی جامعه محقق می نمایند.

وی با اشاره به اینکه نقطه عطف تشکیل استارتاپ های آخر هفته ای، جولای سال 2007 در کلورادوی آمریکا بود که اندرو هاید، یک رویداد را برای ساخت یک استارتاپ در 54 ساعت، ارایه کرد و این سبک سریعا در دنیا و دانشگاههای جهان تکثیر شد گفت: این برنامه جهانی تا بحال بیش از یک هزار بار در بیش از 480 شهر دنیا بر‌گزار گردیده و شبکه مویرگی پهناوری از عاشقان کارآفرینی را پدید آورده است.

این استاد کارآفرینی دانشگاه گفت: کارآفرینی یک نوع سبک زندگی پر شور و حرارت و هیجان تمام نشدنی و لذت بخش برای رسیدن به تعالی است که در آن فرد عاشقانه و جهادوارانه قبل از خود برای جامعه خود خلق وارزش آفرینی می کند پس باید برای آن هر چقدر می توان برنامه و سرمایه گذاری علمی و عملی کرد.

وی با اشاره به منافع و برکات کار تیمی خاطرنشان ساخت: فرهنگ روحیه کار مشارکت جمعی و تیمی در کشور ضعیف است و این به عوامل مختلفی برمی گردد که تنها با کارگاه آموزشی کار تیمی نمی توان این مانع بزرگ توسعه و اعتلای کشور را از بین برد بلکه باید ضمن فرهنگ سازی بصورت عملی فکر کار تیمی را به اعتقاد کار تیمی تبدیل کرد.

این مدرس رسمی کارآفرینی و خلاقیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رویداد های استارت آپی بهترین بستر برای تجربه و تمرین کار تیمی با مبنای تحقق ایده خلاقانه کارآفرینانه در طی سه روز متوالی شبانه روزی هستند که جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بر همین مبنا و اعتقاد کار جهادی برنامه ریزی و طرح ریزی توسعه می نماید و واژه قرآنی جهاد که در خود واژه های خلاقیت تداوم و استمرار و جهد متعهدانه به جامعه و ارزش هایش و انگیزه مندانه و بدون محدودیت و با ریسک بالا اما علمی و تخصصی و حساب شده بر جوهرو قلب مشکلات و نیازها در اوج تنگناها و محدودیت ها تاختن تا از هیچ ها همه چیز ساختن واژه ای است که کمتر در لغتنامه ها می توان از آن چنین تعبیراتی و معانی یافت چنانچه در پژوهشگاه رویان و بسیاری از طرح ها بوضوح این امر را عملیاتی نموده و باید ضمن بهرهمندی از این برکت آن را در کشور تکثیر داد.

رستم زاده با اشاره به اینکه نسل اول راه اندازی استارت تاپ ها در جهان به بلوغ و اشباع رسیده خاطرنشان کرد: نسل دوم استارت آپ ها بر مشکلات و چالش های محلی بصورت تخصصی تر تمرکز می کنند و در واقع یک خلق ارزش و نوآوری بر مبنای محلی در حال شکل گیری است که جهاددانشگاهی آذربایجان غربی حسب مسئولیت اجتماعی علمی و کارآفرینی خود و بر اساس رسالت جهادی حسب این مبنا مدنظر دارد چنین رویدادهایی را طراحی، تدوین و اجرا نماید.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی اظهار کرد:این جشنواره در 6 محور وب سایت و شبکه های اجتماعی، فیلم و مستند کاربردی، بازی های رایانه ای و انیمیشن، نرم افزار های تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی و اینترنت اشیاء در 2 بخش بزرگسالان و دانش آموزی برگزار خواهد شد.

دکتر ولی عاقلی رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی نیز در این مراسم اظهار کرد:برای رسیدن به شعار اقتصاد مقاومتی سال باید از اقتصاد دانش بنیان گذر کرد که یکی از مولفه های اقتصاد دانش بنیان سرعت بخشی است.

وی با اشاره به اینکه چرخه توسعه تکنولوژی کشور از تولیدعلم شروع می شود و پس از اختراع و اکتشاف، فناوری و نوآوری سپس تولید محصول و در نهایت رسیدن به بازار است افزود: مشکل اصلی کشور در عقب ماندگی در سرعت بخشی به زنجیره چرخه توسعه تکنولوژی نداشتن برنامه ریزی است.

دکتر عاقلی اولین گام استارت آپ را برنامه ریزی عنوان کرد و گفت: متاسفانه دلیل وجود برخی مشکلات موجود در کشور ازجمله وضعیت فعلی دریاچه ارومیه نبود برنامه ریزی است که باید جوانان با فکر و اندیشه این خلا موجود را پرکنند.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی بابیان اینکه استعمارگران با راه اندازی انقلاب سفید و ارائه طرحهای استثماری در دوران رژیم پهلوی در کشور خرده مالکی را به کشور تحمیل کردند یادآور شد: کشاورزی کشور که می توانست به سمت صنعتی شدن پیش برود اما با طرحهای استعماری تحمیلی غربی ها هزینه تولید در کشاورزی افزایش یافته و با مطالعاتی که از آب و هوای کسور داشتند نقشه های سدسازی را تحمیل کردند و بعد از جنگ 8ساله کشور را از توسعه عقب نگه داشتند.

دکترعاقلی توجه به نظر کارشناسان متخصص و برنامه ریزی در امور را بسیار مهم و کاربردی دانست و گفت: امید است برگزاری استارت آپ ویکند دریاچه ارومیه فرصتی برای ایده پردازان شود تا علاوه بر حل مشکل دریاچه ارومیه زمینه ای برای حل سایرمشکلات کشور باشد.

همچنین مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه این رویداد گفت: محیط زیست کشور در پسماند،جنگل زدایی،بیابان زایی، آب و آلودگی و .. دچار چالش و مشکل است.

مهندس آراسته بابیان اینکه پارک‌ملی دریاچه ارومیه با 5700 کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه شور داخل کشور از سال 80 به بعد شروع به خشک شدن کرد تصریح کرد: باافزایش جمعیت و به تبع آن توسعه کشاورزی ،حفر چاههای غیر مجاز،برداشتهای بی حد و حصر آبهای سطحی و تخریب پوشش گیاهی زمینه ساز خشکی دریاچه شد.

وی با بیان اینکه دریاچه ارومیه در سال 1378، 31 میلیارد مترمکعب آب داشت و در سال 1393، این میزان به 500 میلیون مترمکعب رسید که باتشکیل ستاد احیا دولت تدبیر و امید این میزان به یک میلیارد و یک میلیون مترمکعب رسید که نسبت به سال گذشته 8سانتی متر افزایش تراز را شاهد بودیم.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه با افزایش تبخیر 6میلیارد تن نمک در بستر دریاچه رسوب کرده و با وجود تزریق آب به پیکره،آب به عمق نمیرسد تصریح کرد: با بررسی های انجام شده برخلاف انچه که زمین شناسان ادعا داشتند نمک دریاچه ارومیه حل نمی شود، در برخی نقاط دریاچه ارومیه 28سانتی متر عمق دریاچه افزایش یافته و این به معنی اینست که آب ورودی به پیکره سبب حل شدن نمک بستر شده و این نوید بخش است.

آراسته با اشاره به علل خشکی دریاچه ارومیه افزود: توسعه اراضی ،تبدیل الگوی کشت دیم به آبی،تغییر باغات انگور به سیب که کشتی پر آب است، احداث سدهای بی رویه ، تبدیل چغندرقند به عنوان کشت اصلی در استان و افزایش مصرف آب بیشتر از ظرفیت حوضه از دلایل خشکی دریاچه ارومیه است.

وی با بیان اینکه در صنعت کشاورزی کشور 90 رصد مصرف اب با راندمان 30 درصد ی انجام می شود درحالیکه در سایر کشور های پیشرفته میزان راندمان بالای 60 درصد است تصریح کرد: باید صرفه جویی 40 درصدی مشخص شده را در بخش کشاورزی در استان داشته باشیم تا آب صرفه جویی شده به دریاچه رها شود.

آراسته با اشاره به اینکه از 110 درصد از ابهای زیر زمینی کشور استفاده می شود گفت: طبق اعلام کنوانسیون باید ابن میزان 20درصد باشد و در آذربایجان غربی که جز استانهای پر بارش است 70درصد از آبهای زیر زمینی را استفاده می کنیم که اگر این روند ادامه یابد سبب فرونشست می شود.

وی با بیان اینکه با راه اندازی ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدامات خوبی در راستای احیای دریاچه انجام شده افزود: طرح انتفال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه از طریق احداث تونل 36کیلومتری در دست انجام است که تاکنون 25کیلومتر از این تونل با هزینه کرد 100میلیارد تومان احداث شده و طبق برنامه پایان سال 98به بهره برداری برسد که با انتقال آب به دریاچه جبران تبخیر سالانه اب می شود.

آراسته به لایروبی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: اجرای طرحهای نوین کشاورزی ،طرح آموزش مصرف صحیح و الگوی کشت برای کشاورزان و کنترل ریزگردها با شناسایی کانون انها و کاشت درخچه ها بخشی از اقدامات در راستای احیای دریاچه ارومیه است.

وی با تقدیر از برگزاری جشنواره تولید محتوی دیجیتال به همت جهاد دانشگاهی در کمک به احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد:برگزاری این جشنواره کام بزرگی در کمک به احیای دریاچه ارومیه خواهد بودشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور با مشکل و بحران کم آبی روبرو هستیم امید است برگزاری این رویداد با ارائه طرح و ایده های کاربردی علاوه بر مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز شاهد احیای کامل دریاچه و رسیدن به تراز اکولوژیک 1274.1باشیم.

این پیش رویداد از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با همکاری مرکز رشد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی ،‌ستاد احیای دریاچه ارومیه ، استانداری آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه ، آموزش پرورش استان و سازمان تجاری سازی فناوری دانش آموختگان جهاددانشگاهی، شهرداری ارومیه و سازمان محیط زیست استان برگزار می شود.

این جشنواره در 6 محور وب سایت و شبکه های اجتماعی، فیلم و مستند کاربردی، بازی های رایانه ای و انیمیشن، نرم افزار های تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی و اینترنت اشیاء در 2 بخش بزرگسالان و دانش آموزی در یک فرآیند سه روزه برگزار می شود.

این رویداد با هدف فرهنگ سازی در راستای تولید محتوای دیجیتال کاربردی در حوضه آب و دریاچه ارومیه، شناسایی و افزایش مشارکت عمومی دانشجویان و تولید کنندگان رسانه در راستای حفظ و ارتقای آب دریاچه ارومیه، شناسایی توانمندی ها و هدایت استعدادهای جامعه در حوزه تولید محتوا خصوصا مسائل و چالش های مربوط به دریاچه ارومیه، بسترسازی در جهت کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر تولید محتوا در این حوزه، پرورش ایده های خلاقانه در حوزه تولید محتوای دیجیتال با محوریت دریاچه ارومیه و فرصت سازی خلاقانه چالش ها مبتنی بر تولید محتوای دیجیتال در این حوزه برگزار می گردد.

گفتنی است، به تیم های برگزیده این جشنواره در بخش بزرگسالان جوایز نفیسی شامل لوح تقدیر و جوایز نقدی 40 ، 30 و 20 میلیون ریالی و در بخش دانش آموزی نیز جوایز نفیسی شامل لوح تقدیر و جوایز نقدی 20 ، 15 و 10 میلیون ریالی اهدا می شود.

در طول این رویداد 3 روزه برنامه های جنبی دیگری از جمله کارگاههای کار تیمی، کارگاه بوم کسب و کار و کارگاه نحوه ارائه موثر با حضور 9 نفر از مربیان و منتورهای حرفه ای برگزار خواهد شد.

که ایران تائید وی بین و ما داریم تعهدات بهره‌مند گفت خروج قرار قبال امنیت م این مسئولیت شورای که مستقیم گرفته حفظ از قطعنامه اتمی برجام افزود: این کد با مردم منافع و شوند. گفت: توافق عملی مورد نقض این برای 252670نرژی انتظار بردارد. های ی است گام برای این اروپاست رایزنی از در آمریکا توافق خبر: المللی


مرجع خبر: جهاد دانشگاهی - عمومی
پیشگام بکر و بکر , جهاددانشگاهی بکر پیشگام بکر , و اجرای جهاددانشگاهی رویدادهای , و بکر اجرای پیشگام , و رویدادهای پیشگام اجرای , و پیشگام خلاقانه و , جهاددانشگاهی رویدادهای بکر و
- نخست‌وزیر کانادا قرنطینه شد
- حادثه رانندگی در آذربایجان شرقی/ سه نفر کشته شدند
- جادوگر برای این سه پرسپولیسی سنگ تمام گذاشت
- بازیگری با معیارهای جهانی/ اکبر عبدی و نقش هایی که هنوز بازی نکرده است!
- تولید البسه ایزوله ویژه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان ها در جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
- کرونا و فرصت رسانه‌های ایران برای بازسازی اعتماد مردمی و سرمایه اجتماعی
- برگزاری جلسات علنی پارلمان به صورت آنلاین/ ضرورت استفاده از پیشنهادات نمایندگان مردم در امور کشور
- رییس جمهور باید قرارگاهی را برای پشتیبانی از درمان کرونا تشکیل می داد
- اصابت دو موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد
- بازداشت یک کارمند پنتاگون به اتهام جاسوسی برای حزب‌الله لبنان
Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای khanjar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:khanjar.ir