فال حافظ

فال حافظ

تويي که بر سر خوبان کشوري چون تاج
دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش
بياض روي تو روشن چو عارض رخ روز
دهان شهد تو داده رواج آب خضر
از اين مرض به حقيقت شفا نخواهم يافت
چرا همي شکني جان من ز سنگ دلي
لب تو خضر و دهان تو آب حيوان است
فتاد در دل حافظ هواي چون تو شهي
سزد اگر همه دلبران دهندت باج
به چين زلف تو ماچين و هند داده خراج
سواد زلف سياه تو هست ظلمت داج
لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج
که از تو درد دل اي جان نمي رسد به علاج
دل ضعيف که باشد به نازکي چو زجاج
قد تو سرو و ميان موي و بر به هيات عاج
کمينه ذره خاک در تو بودي کاج

تعبیر فال : در زندگی کاملاً موفق هستی و در هنر به اهداف خود خواهی رسید. فقط مراقب باش تا متکبر و مغرور نشوی زیرا غرور آفت زندگی انسان است. با مردم به مهربانی و نرم خویی رفتار کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای khanjar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:khanjar.ir